free responsive web templates
Mobirise

Burenbemiddeling

Dit omvat elk conflict bij nabuurschap: burenhinder, overhangende takken, erfdienstbaarheden, lawaaihinder, conflicten inzake (appartements)mede-eigendom,... Tussenkomst van de politie en de vrederechter brengen niet altijd het verhoopte resultaat. Nadien moeten jullie immers nog jarenlang met elkaar verder. Bemiddeling kan een oplossing bieden.

Laat je bijstaan door een ervaren specialist  wanneer je door het bos de bomen niet meer ziet.

Een advocaat

Een advocaat treedt op voor één partij en verdedigt alleen diens standpunt.  Een advocaat is niet opgeleid in bemiddeling. Er wordt een procedure ingeleid waarbij de rechtbank op basis van de schriftelijke standpunten en een in tijd beperkt pleidooi van beide advocaten de uiteindelijke knoop doorhakt. Het eindresultaat heb je niet zelf in de hand en is helaas situationeel én in tijd gebonden.

Een erkend advocaat-bemiddelaar

Een bemiddelaar ontvangt alle betrokkenen. Door middel van diverse gesprekstechnieken wordt het standpunt van beide partijen uitgediept. Hierbij wordt een beredeneerd én duurzaam akkoord nagestreefd op maat van beide partijen.