make a site for free
Mobirise

Familiebemiddeling

Dit omvat elk conflict m.b.t. het beëindigen van een (wettelijke) samenwoonst/huwelijk, onderhoudsgelden (persoon + kinderen), verblijfsregelingen en omgangsrecht met (klein)kinderen, vereffeningen/verdelingen van woning en inboedel, vereffeningen/verdelingen van nalatenschap,...

Laat je bijstaan door een ervaren specialist in het familierecht wanneer je door het bos de bomen niet meer ziet.

Een advocaat, gespecialiseerd in het familierecht

Een advocaat treedt op voor één partij en verdedigt alleen diens standpunt.  Er wordt een procedure ingeleid waarbij de rechtbank op basis van de schriftelijke standpunten en een in tijd beperkt pleidooi van beide advocaten de uiteindelijke knoop doorhakt.

Een erkend advocaat-familiebemiddelaar

Een bemiddelaar ontvangt beide partners. Door middel van diverse gesprekstechnieken wordt het standpunt van beide partijen uitgediept. Hierbij wordt een beredeneerd én duurzaam akkoord nagestreefd op maat van beide partijen.